Oznam - prevádzka kancelárie SKP

Upozornenie: Kancelária SKP je od 16.07.2022 do 27.07. 2022 z prevádzkových dôvodov a čerpania dovolenky uzatvorená a v danom čase nie je možné preberať poštu, t.j. doporučené zásielky. Požiadavky na registrácie a vydanie rozhodnutia budú realizované od 01.08.2022. V nevyhnutnom prípade (potreba účasti SKP na pracovných stretnutiach a pod.) sa s požiadavkami môžete obrátiť na viceprezidenta Mgr. Pavla Zámečníka - tel.: 0910 105 925, e-mail: zamecnik.pavol@gmail.com povereného zastupovaním prezidentky SKP do 03.08.2022. Prezídium SKP