Stanovisko Rady SKP

Reakcia SKP na verejnú diskusiu k návrhu Ústavného zákona, ktorým malo dôjsť k ústavnému zakotveniu tradičného modelu rodiny (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8120) v Ústave Slovenskej republiky.
Rada Slovenskej komory psychológov v zmysle poslania psychológie ako vedy a praxe podporuje udržiavanie a rozvíjanie psychického zdravia a prosperity jednotlivcov aj skupín ľudí, vrátane rodín v rámci rozmanitosti ich životných ciest, osudov, rešpektujúc ich snahu o sebaurčenie a kvalitný život. Rada Slovenskej komory psychológov bude naďalej aktívne pri činnosti Slovenskej komory psychológov presadzovať rovnocenný a nediskriminačný prístup vo všetkých oblastiach pre jednotlivcov, skupiny a spoločnosť.
Mgr. Eva Klimová prezidentka Slovenskej komory psychológov
Rada Slovenskej komory psychológov
PhDr. Katarína Jandová, PhD. - hlavný odborník MZ SR pre psychológiu

Bratislava, 09.04.2021