Informácia ku poskytovaniu psychologických služieb - ku uzneseniu vlády SR č. 123 z 28. 02. 2021

Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je psychologická starostlivosť poskytovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii klinickej psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie poskytovaním zdravotnej starostlivosti (podľa prílohy č. 1 k zákonu).
Poskytovaním zdravotnej starostlivosti je i výkon psychologických služieb spadajúcich pod certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia a dopravná psychológia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie (§ 11) alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10).

Podľa UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 publikovaného v Zbierke zákonov SR pod č. 94/2021 Z.z., bodu B. ods. 7 sa obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021, nevzťahuje na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.

Vzory možného potvrdenia pre klienta o návšteve psychol. ambulancie/pracoviska a sms pre klienta nájdete v časti webu dokumenty/covid:
http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:covid-19&Itemid=61