Reforma starostlivosti o duševné zdravie

Zriadenie nadrezortnej komory psychológov a nový zákon o psychologickej činnosti a psychoterapii. To sú témy, o ktorých na ministerstve zdravotníctva vo štvrtok 20. augusta 2020 rokovala medzirezortná pracovná skupina, ktorej súčasťou je i Slovenská komora psychológov, dnes v zastúpení prezidentkou SKP Mgr. Evou Klimovou a členom Rady SKP doc. Mgr. Antonom Heretikom, PhD., ktorý zastupoval i akademickú obec. Cieľom diskutovaných zmien je zvýšenie kvality a dostupnosti psychologických služieb pre klientov v rámci reformy starostlivosti o duševné zdravie i prostredníctvom úprav a zjednodušenia systému vzdelávania a výkonu povolania psychológ v SR vo všetkých psychologických disciplínach. O priebehu ďalších rokovaní pracovných skupín budeme informovať. https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-dusevne-zdravie-skupiny-pracovne