Tlačová konferencia ministra zdravotníctva ku téme duševného zdravia

Dlhší čas sme nepublikovali príspevok o činnosti komory pre zaneprázdnenosť za posledné štyri mesiace kvôli Covid-19, prizvaniu ku tvorbe programového vyhlásenia vlády a mnohým rokovaniam. S radosťou dnes môžeme zverejniť výsledok niekoľkoročnej iniciatívy tímu Slovenskej komory psychológov v spolupráci s Mgr. Viktorom Svetským, PhD., hlavnou odborníčkou pre psychológiu PhDr. Katarínou Jandovou, PhD., hlavnou odborníčkou pre psychiatriu a prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti MUDr. Ľubomírou Izákovou a jej tímom. Podporu sme dlhodobo získavali naprieč celým politickým spektrom, pretože téma duševného zdravia sa týka všetkých nás. Ďakujeme ministrovi zdravotníctva MUDr. Krajčimu a jeho tímu za uznanie a otvorené pomenovanie dôležitosti témy duševného zdravia a rovnako porozumenie, že zmenu pre klienta neurobíme, pokiaľ neumožníme kvalifikovaným psychológom a psychoterapeutom vo všetkých rezortoch legálne vykonávať svoju profesiu. Veľký kus práce je za nami a ešte väčší pred nami. Čínania hovoria, že zmena je kríza alebo príležitosť. Využime túto príležitosť, ale pripravme sa i na potrebu vykročiť z doterajšej zóny komfortu, aby naša profesia mala lepšie podmienky a súčasne dokázala dávať klientom vyššiu pridanú hodnotu a kvalitné služby. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov https://www.ta3.com/clanok/1187578/tb-ministra-m-krajciho-o-dusevnom-zdravi-vo-vyhlaseni-vlady.html