Žiadosť o spoluprácu - dotazník o dopadoch "korona-situácie" na starostlivosť o duševné zdravie

Vážení kolegovia, pozývame vás vyplniť krátky dotazník o dopadoch "korona-situácie" na starostlivosť o duševné zdravie. Ďakujeme, že sa s nami podelíte o vaše názory a pocity. Ak je to možné, prosíme o šírenie dotazníka k ďalším potenciálnym respondentom (link na vyplnenie je zverejnený aj na www.psychiatry.sk): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrMFd3YL__MR1YTyg1SjwW1i34CDqIrnOQ79PBKvMtXnTPcQ/viewform O výsledkoch vás budeme informovať. Súčasne veríme, že nám pomôžu ovplyvniť manažment podobnej situácie v budúcnosti. Ďakujeme, Ľubomíra Izáková a Katarína Jandová