RTVS PRICHÁDZA S NOVOU RELÁCIOU O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu zvýšila počty ľudí s úzkostnými stavmi a panickými

atakmi. RTVS preto v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravili novú reláciu Ako sa máte? – Čo
sa vraví o duševnom zdraví, v ktorej odborníci budú radiť, ako zvládnuť problémové situácie, ktoré
pandémia priniesla. RTVS spúšťa reláciu v pondelok 4. mája o 13:25 na Jednotke a následne
odvysiela 19 častí počas pracovných dní vždy po Dámskom klube.

Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Martina Knuta sú ľudia s psychickými problémami na
Slovensku dlhodobo stigmatizovaní a duševnému zdraviu sa verejne venuje iba málo pozornosti
a priestoru. „Je to verejná téma a je preto veľkým benefitom RTVS, že jej vyčlenila pravidelný priestor
vo vysielaní,“ poznamenal. Od potvrdenia prvých pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 na
Slovensku stúpal na linkách dôvery počet telefonátov od ľudí, ktorých úzkostné stavy a panika súviseli
aj s ekonomickou neistotou, stratou zamestnania či izoláciou. „Súčasná doba si vyžaduje, aby sme
ľudí upokojili, pomenovali otázniky a vysvetlili ich,“ konštatoval Martin Knut.

V každej časti dvaja odborníci z medicínskej oblasti budú radiť vždy v inej téme – napríklad, ako
zvládnuť intenzívne spolužitie členov v domácnosti, domáce vzdelávanie, prácu z domu, ako zvládnuť,
keď je niekto v karanténe sám, ako čeliť hrozbe domáceho násilia, ako zvládnuť odlúčenie od
vzdialenejších členov rodiny, ako zvládnuť strach či úzkosť. Odbornou garantkou je psychologička
a psychoterapeutka Hana Ševčíková. Moderátorkou reláciu Ako sa máte? – Čo sa vraví
o duševnom zdraví je Oľga Valentová.

„Je nesmierne dôležité, aby mali ľudia pocit, že niekomu záleží na ich osude, zdraví, na tom, že ich
niečo trápi. V spoločnosti sa psychické problémy veľmi bagatelizujú, keďže sa k tomu nikdy
nepristupovalo tak, že sa do tohto stavu môže dostať ktokoľvek a kedykoľvek. Duševné zdravie a
pohoda je pritom základ toho, aby ľudia mohli fungovať a vydávať zo seba maximum,“ vysvetlil
televízny programový riaditeľ Marek Ťapák dôvod, prečo sa RTVS rozhodla pre vysielanie cyklickej
relácie o duševnom zdraví.

Martin Knut
Liga za duševné zdravie