nová Krízová linka pomoci 0800 500 333

Od dnešného dňa je v prevádzke nová Krízová linka pomoci (IPčko), ktorá poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19: 0800 500 333

https://www.krizovalinkapomoci.sk/

Ku linke dôvery Ligy pre duševné zdravie Nezábudka (0800 800 566), Linke detskej istoty (116 111) a Internetovej poradni pre mladých Ipčko a ostatným, ktoré poskytujú pomoc deťom, mladým ľuďom i dospelým, keď sa ocitnú v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii, pribudla linka pre psychologickú pomoc v kríze v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Všetkým profesionálom, ktorí poskytujú pomoc na linkách pomoci ale i tým, ktorí prevádzku zabezpečujú a riadia, patrí veľká vďaka.
Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov