Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

Oznam pre žiadateľov o licenciu

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

v prípade, že žiadate o vydanie licencie, je potrebné predložiť doklady uvedené v závere žiadosti, tie, ktoré sú vyznačené ako overené, musia spĺňať túto podmienku. Výpis z registra trestov a
potvrdenie o zdravotnom stave musia byť aktuálne (platnosť 3 mesiace). Pokiaľ ste v minulosti žiadali o licenciu, nie je možné použiť potvrdenia, ktoré ste v minulosti predložili (okrem overených
dokladov o vzdelaní, ktoré máte v dokumentácii v...

Posledná úprava Piatok, 19 November 2021 15:12

Čítať celý článok...

Ocenenie BIELA VRANA

Srdečne blahoželáme k získaniu ocenenia Biela vrana 2021 p. Soni Holúbkovej, psychologičke,  ktorá sa už tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím.
Ocenenie  sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.
Pani Holúbková v skostnatenom systéme...

Čítať celý článok...

PRIESKUM V OBLASTI PSYCHODIAGNOSTIKY – ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE

Vážené kolegyne a Vážení kolegovia,

11.11.2021 sme definitívne ukončili prieskum vašich skúseností, názorov a potrieb ohľadom psychologickej diagnostiky v podmienkach SR.

Ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa zapojili!  

Na spracovaní množstva podnetov, ktoré ste poskytli, intenzívne...

Čítať celý článok...

Oznam o realizácii Snemu SKP 2021

Rada Slovenskej komory psychológov zvoláva SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV 2021
Termín konania: 10. decembra 2021
Miesto konania: ONLINE/platforma ZOOM
Pozvánky boli delegátom Snemu SKP zaslané e-mailom.
Rada SKP

Posledná úprava Utorok, 09 November 2021 23:44

Zber údajov pre modernizaciu psychodiagnistikého poolu - do 10.11.2021 sa môžete ešte stále zapojiť!

https://savba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8u1fKrehA5h3nRc


Posledná úprava Nedeľa, 07 November 2021 22:05

Voľné pracovné miesta pre psychológov - psychol. poradenstvo - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Voľné pracovné miesta pre psychológov - poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - NZ, SN, MI, ZV, LC, HE, VT, LM, TV

Posledná úprava Štvrtok, 28 Október 2021 20:35

Stránka 4 z 29

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore