Zápis do zoznamu neodporučených vodičov

Neodporučení vodičiSKP odporúča psychológom, ktorí sú oprávnení vyšetrovať vodičov v zmysle zákona č.8/2009 Z.z., aby vo vlastnom záujme zapisovali vodičov, ktorí nesplnili podmienky v zmysle Vyhlášky č.9/2009 do interného informatívneho zoznamu neodporučených psychológov, ktorý je na webe.

Zaznamenali sme , že ak psychológ takýto zápis neurobí a neúspešný vodič absolvuje psychologické vyšetrenie u druhého psychológa, dopravná polícia uznáva druhé vyšetrenie. Tento stav by mal trvať do 1.6.2010, kedy nadobudne platnosť zákon č.144/2010 Z.z., ktorý je novelou zákona č.8/2009 Z.z. Táto novela upravuje že vodič , ktorý neuspel pri psychologickom vyšetrení, môže ísť na najbližšie psychologické vyšetrenie až o 3 mesiace.

Zároveň odporúčame psychológom, aby do interných zoznamov "preventívne" zapisovali vodičov, ktorým nezazatvorili posusdok v daný deň a predvolali ich na doplnkové vyšetrenie. Do poznánky je potrebné uviesť, že vodič je " v procese alebo rozpracovaný" . Psychológ je tak chránený pred špekuláciami vodičov a zároveň dajú informáciu o "rozpracovanom" vodičovi svojim kolegom. Podľa zistení z praxe drvivá väčšina takýchto vodičov už nepríde na doplnkové vyšetrenie a vyhľadá iného psychológa. V takomto prípade , psychológ urobí nový záznam do zoznamu na webe, /vodič bude mať určitý čas dva záznamy na webe/, odošle hlásenie na políciu / a požiada na mailovej adrese viceprezident@komorapsychológov.sk o vymazanie neplatného záznamu.

Návrat hore