Seminár: Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita- 05.06.2021

Online seminár - Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita.

Termín konania: 5.6.2021
Pod vedením: PhDr. Jánoškovej Jaromíry klinickej psychologičky, psychoterapeutky, súdnej znalkyne pre klinickú psychológiu a psychológiu sexuality.
· Program:
· 9:00 - 10:30 história a vývin pojmu
· 10:40-12:10 etiológia /biologické, socialne.../, iné vplyvy na priebeh a obraz transrodovosti, definovanie pojmu, rešpektované diagnostické kritériá
· 13:00-14:30 psychologická diagnostika /klinickopsychologické postupy, možnosti psychodiagnostiky/ - kazuistiky
· 14:40-16:10 diferenciálna diagnostika - kazuistiky
· 16:20-17:50 psychoterapeutické postupy: coming-out, dysfória prevencia suicídia
· 18:00-18:30 diskusia

Prihláška e- mailom: janoskova.j@gmail.com
SMS na mobil 0905253829
Účastníci dostanú „link“ na seminár po uhradení poplatku.

Počet pridelených kreditov: 8

Návrat hore