Workshop & diskusia ku TELEPSYCHOLÓGII

Telefonujete, skypujete či zoomujete s pacientom? Toto je vaše desatoro pre právne bezpečné realizovanie telemedicíny!
Termín: 21. máj 2021 (piatok) od 13.00 do 15.30
Kde: online cez platformu ZOOM
Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD. (https://konferenciemedius.sk/spiker/ivan-humenik/), advokát špecializujúci sa na zdravotnícke právo
Cena: 36 EUR/osoba, avšak v prípade prihlásenia viacerých účastníkov z jednej organizácie je za každého ďalšieho účastníka zľava 20% z jeho registračného poplatku.
Počet kreditov: 3 (workshop je kreditovaný v Slovenskej komore psychológov)
BONUS: Každý účastník získa po workshope Pravidlá pre bezpečný výkon telemedicínskej starostlivosti (https://www.medipravnik.sk/.../eticke-a-pravne-standardy.../) vypracované advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS (https://www.hhpartners.eu/) špecializujúcou sa na zdravotnícke právo.

O čom bude workshop:
• Čo je to telemedicína a kde v predpisoch SR je upravená?
• Aký zlatý štandard musí byť dodržaný aj pri poskytovaní služby skrz elektronickú komunikáciu?
• Pravidlá internetového poradenstva podľa European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) a Svetovej lekárskej asociácie (WMA)
• Ako úspešne čeliť právnym ohrozeniam pre psychológa pri telemedicíne?
• Platformy telemedicíny a ich právne limity (telefón, e-mail, Zoom, Teams, Skype, Messenger)
• Otázky, ktoré Vám istotne napadli pri e-konzultáciách (alebo by napadnúť mali :-)). Ako vopred informovať klienta o pravidlách? Dá sa získať písomný súhlas cez telefón? Môže si ma klient nahrávať?
Môžem výkon nahrávať ja? Ako sa má telemedicínsky výkon zapísať do zdravotnej dokumentácie?
Je telemedicína nadštandard, za ktorý si môžem pýtať platbu navyše?...
• Právny rýchlokurz prípravy praktických pravidiel telemedicíny, ktoré by mal mať každý psychológ a návod, ako ich inkorporovať do Systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v ambulancii.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára (https://konferenciemedius.sk/registracia/) alebo emailom na adrese office@medius.sk, pričom nezabudnite uviesť svoje fakturačné údaje, meno, priezvisko a emailovú adresu osoby, ktorá sa workshopu zúčastní.
Deň pred termínom konania workshopu bude zaregistrovaným účastníkom, ktorí uhradili registračný poplatok, zaslaný odkaz s prístupovými údajmi, prostredníctvom ktorého budú môcť workshop sledovať online.
Tí, ktorých téma workshopu zaujala, no nebudú sa ho môcť zúčastniť v deň jeho konania, budú mať po úhrade registračného poplatku a realizácii workshopu k dispozícii jeho kompletný záznam.
Bližšie informácie: https://konferenciemedius.sk/
Návrat hore