Tlačiť

(icon-calendar)Kalendár

Udalosť 

Názov udalosti:
Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby
Kedy:
29.11.2017 - 01.12.2017 
Kategória:
Ďalšie vzdelávanie
Web stránka:
http://www.rodinnaterapia.sk
E-mail:
rodinnaterapia@gmail.com
Reg.číslo akcie:
Nevyplňovať! Číslo pridelí SKP.
Organizátor:
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Telefonický kontakt:
0948188944
Počet kreditov:
24
Odborný garant:
PhDr. Jana Maťašová
Lektor:
PhDr. Jana Kovařovicová

Popis

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia - v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,....