INFORMÁCIA PRE NOVÉ REGISTRÁCIE V SKP

Upozorňujeme kolegov - žiadateľov o registráciu v SKP, že ku žiadosti o registráciu je potrebné predložiť overenú kópiu osvedčenia o ukončení prípravy na výkon práce v zdravotníctve ako doklad preukazujúci ukončenie PVPZ.

V prípade, že tlačivá SKP ešte obsahujú hlavičku s pôvodnou adresou, je ich možné použiť, na webe SKP budú zmenené v priebehu januára 2020. Žiadosti je potrebné zasielať na adresu: Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava.

Registrácie sú v prípade včasného predloženia kompletnej žiadosti schvaľované ku 1. a 15. v mesiaci.

Prezídium SKP