Kam mám zaradiť kurz 1.pomoci?

Odpoveď

Je potrebné dať si pozor aký kurz absolvujete. Nejde o bežný kurz 1.pomoci, ale o to či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.
Zoznam organizácií oprávnených pre toto vzdelávanie je dostupný na stránke MZSR.
Toto vzdelávanie len dokladujete, nezaraďujete ho do žiadnej kolónky.

Kategória

Návrat hore