Je potrebné dokladovať kredity všeobecne, alebo za každú činnosť zvlášť?

Odpoveď

Kredity je potrebné dokladovať za každú špecializáciu a certifikovanú činnosť zvlášť.
Takže ak máte napr. špecializáciu klinickú psychológiu a poradenskú psychológiu a aj certifikovanú činnosť psychoterapiu, je potrebné dokladovať 50 kreditov za klinickú psychológiu, 50 za poradenskú a 50 za psychoterapiu.

Kategória

Návrat hore