Odkedy je potrebné dokladovať kredity?

Odpoveď

Kredity je potrebné dokladovať v 5 ročných cykloch. Prvý cyklus začína vždy od dňa registrácie a potom nasleduje ďalší 5 ročný cyklus.

Kategória

Návrat hore