Ak mám špecializáciu a počas 5 ročného cyklu si urobím certifikát na psychoterapiu alebo dopravnú psychológiu, koľko kreditov potrebujem?

Odpoveď

Ak získate špecializáciu alebo certifikát (psychoterapia, dopravná psychológia, drogové závislosti) napr. v druhom roku sledovaného cyklu dokladujete pomernú časť kreditov pre danú špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť.

Ak si v priebehu 5 ročného cyklu urobíte certifikát, alebo ďalšiu špecializáciu získavate kredity aj za ukončeniu štúdia (počet kreditov závisí od dĺžky štúdia )

Kategória

Návrat hore