SKP

Ak som registrovaným nečlenom a chcem sa stať členom komory, mám zaslať všetky dokumenty ako pri registrácii?

Odpoveď

otázka:

Doposiaľ som bol registrovaným nečlenom komory. V tomto roku sa však chcem stať členom. Ako mám postupovať? Je nutné odznova zasielať všetky dokumenty ako pri registrácii?

odpoveď:

Pokiaľ sa dodatočne chcete stať členom komory stačí, ak si stiahnete tento registračný list.

{phocadownload view=file|id=6|target=s}

 Ak v hlavičke dokumentu prečiarknete možnosť "Registračný list", zostane aktuálna ponuka "Prihláška za člena komory". Stačí ak vyplníte základné informácie, bez posielania ďalších príloh. Zaevidujeme Vašu žiadosť a obratom zašleme faktúru na úhradu členského poplatku vo výške 100 eur. Po zaevidovaní Vašej platby Vám bude vystavené prihlasovacie meno a heslo a Váš status sa zmení z registrovaného nečlena na člena slovenskej komory psychológov.

Kategória

Návrat hore