Štatút SKP

{phocadownload view=file|id=8|target=s}

Posledná úprava Streda, 15 Február 2012 21:07

Nová vízia Rady SKP - spoločne za psychológiu.

martin_miler_small

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dostal som za úlohu napísať úvod k novým internetovým stránkam Slovenskej komory psychológov. Priznám sa, nevedel som ako začať. Tak som si  s odstupom niekoľkých mesiacov  prečítal svojich „niekoľko myšlienok k nastávajúcim voľbám“ a konštatujem, že ostávajú stále v platnosti.

Najdôležitejšou prioritou z...

Posledná úprava Piatok, 13 Apríl 2012 08:45

Čítať celý článok...

Základné dokumenty SKP

dokument

Činnosť Slovenskej komory psychológov sa riadi na základe nasledujúcich dokumentov:
{phocadownload view=file|id=8|target=s}
{phocadownload view=file|id=25|target=s}
{phocadownload view=file|id=26|target=s}
{phocadownload view=file|id=27|target=s}
{phocadownload view=file|id=28|target=s}

Posledná úprava Streda, 25 Január 2012 16:00

Štatút SKP

Š t a t ú t Slovenskej komory psychológov

Ustanovujúci snem Slovenskej komory psychológov podľa § 49 ods. 2 písm. d), §55 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnejstarostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje...

Čítať celý článok...

Orgány SKP

klimova

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem – najvyšší orgán komory

Prezident: štatutárny orgán komory: zastupuje v plnom rozsahu Mgr. Eva Klimová

Posledná úprava Streda, 21 Jún 2017 12:06

Čítať celý článok...
Návrat hore