Poradenská psychológia

Záznam z 13. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 10. apríla 2013

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. PhDr. Blažena Ghilányiová krátko informovala o konferencii o krízovej intervencii, ktorá sa konala dňa 5.4.2013 v Bratislave. 2. Do Klubu poradenských psychológov vstúpila Mgr. Hana Bednaříková, ktorá navrhla osloviť s výzvou všetkých poradenských psychológov, aby prispeli k posilneniu hlasu a vplyvu poradenskej psychológie nielen v rámci SKP, ale vôbec. Túto...

Čítať celý článok...

Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012

Účasť: PhDr. Zuzana Kurucová, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudmila Skalská, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, korešpondenčne prispela PhDr. Anna Rybáriková Prebrali sme: 1. Oboznámili sme sa s odpoveďou Mgr. Martina Milera - prezidenta SKP na žiadosť Klubu poradenských psychológov o prerokovanie a riešenie z nášho pohľadu zásadných otázok o psychologickej činnosti. 2. Zaoberali sme sa materiálom „Návrh na riešenie právnej úpravy psychologickej činnosti v Slovenskej republike“ –

Čítať celý článok...

Záznam z 12. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 9.1.2013


 

Účasť:                Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Nadežda Feketeová,  Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Zuzana Mardiaková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Ivan Valkovič

 

Prebrali sme:

1.       Po úvodnom zvítaní informovala PhDr. Zuzana Mardiaková o prvom stretnutí pracovnej skupiny na vypracovanie zákona o psychologickej činnosti na jeseň roku 2011. Klub zaviazal PhDr. Ivana...

Čítať celý článok...

Záznam z 11. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 3.10.2012

Účasť:   Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová,   PhDr. Nadežda Feketeová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

1. Snem SKP, ktorý sa konal 14.septembra 2012 v Košiciach: PhDr. Ivan Valkovič oboznámil prítomných s tým, že nielen zmeny vo volebnom poriadku, ale aktualizácia všetkých interných predpisov SKP bola odročená na budúci snem o rok s tým, že nové znenie predpisov posúdi právnička, s ktorou...

Čítať celý článok...

Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012

Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012 Účasť: PhDr. Zuzana Kurucová, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudmila Skalská, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, korešpondenčne prispela PhDr. Anna Rybáriková Prebrali sme: 1. Oboznámili sme sa s odpoveďou Mgr. Martina Milera - prezidenta SKP na žiadosť Klubu poradenských psychológov...

Čítať celý článok...

Záznam z 8. stretnutia Klubu poradenských psychológov 11. januára 2012

Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Mária Krýslová, PhDr. Zuzana Kurucová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič a korešpondenčne prispela PhDr. Oľga Kostelníková

Prebrali sme:

  1. Stretli sme sa po mimoriadnom sneme SKP, ktorý sa konal 8. decembra 2011, kvôli...
Čítať celý článok...

Záznam z 9. stretnutia Klubu poradenských psychológov 11. apríla 2012

Záznam z 9. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. apríla 2012

Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič a korešpondenčne prispela PhDr. Oľga Kostelníková

Prebrali sme:

  1. Stretli sme sa po Veľkej noci a po troch mesiacoch riadnej činnosti...
Čítať celý článok...

8. stretnutie Klubu poradenských psychológov

Záznam z 8. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. januára 2012 Účasť: Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Mária Krýslová, PhDr. Zuzana Kurucová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič a korešpondenčne prispela PhDr. Oľga Kostelníková Prebrali sme: 1. Stretli sme sa po mimoriadnom sneme...

Čítať celý článok...

Stránka 2 z 3

Návrat hore