Poradenská psychológia

Záznam z 14. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 15. júla 2013

Účasť:  PhDr. Oľga Koestelníková, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

  1. Dnes sme prebrali otvorený list Klubu poradenských psychológov, ktorý vypracovala PhDr. Oľga Kostelníková, ktorá do neho po dovolenke zapracuje...
Čítať celý článok...

Záznam z 13. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 10. apríla 2013

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. PhDr. Blažena Ghilányiová krátko informovala o konferencii o krízovej intervencii, ktorá sa konala dňa 5.4.2013 v Bratislave. 2. Do Klubu poradenských psychológov vstúpila Mgr. Hana Bednaříková, ktorá navrhla osloviť s...

Čítať celý článok...

Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012

Účasť: PhDr. Zuzana Kurucová, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudmila Skalská, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, korešpondenčne prispela PhDr. Anna Rybáriková Prebrali sme: 1. Oboznámili sme sa s odpoveďou Mgr. Martina Milera - prezidenta SKP na žiadosť Klubu poradenských psychológov o prerokovanie a riešenie z nášho pohľadu zásadných otázok o...

Čítať celý článok...

Záznam z 12. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 9.1.2013


 

Účasť:                Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Nadežda Feketeová,  Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Zuzana Mardiaková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Ivan Valkovič

 

Prebrali sme:

1.       Po úvodnom zvítaní informovala PhDr. Zuzana...

Čítať celý článok...

Záznam z 11. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 3.10.2012

Účasť:   Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová,   PhDr. Nadežda Feketeová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

1. Snem SKP, ktorý sa konal 14.septembra 2012 v Košiciach: PhDr. Ivan Valkovič oboznámil prítomných s tým, že nielen zmeny vo volebnom poriadku, ale...

Čítať celý článok...

Stránka 2 z 4

Návrat hore