Poradenská psychológia

Záznam z 16. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 8. januára 2014

Účasť: PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Dana Žemberyová a PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 3.-1. Z 12. rokovania Rady SKP zo dňa 13. 12. 2013, ktorého sa zúčastnila aj PhDr. Oľga Kostelníková a kde sa prerokovával otvorený list Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP vypracuje spoločnú

Čítať celý článok...

Záznam z 16. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 8. januára 2014

Účasť: PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Dana Žemberyová a PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 3.-1. Z 12. rokovania Rady SKP zo dňa 13. 12. 2013, ktorého sa zúčastnila aj PhDr. Oľga Kostelníková a kde sa prerokovával otvorený list Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP vypracuje spoločnú

Čítať celý článok...

Záznam z 15. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 2. októbra 2013

Účasť: PhDr. Dana Žemberyová, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Katarína Hatráková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič a PhDr. Oľga Kostelníková (telefonicky v čase 16:00 – 16:16) Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 2.-1. mimoriadneho zasadnutia Rady SKP zo dňa 27.9.2013 k...

Čítať celý článok...

Záznam z 14. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 15. júla 2013

Účasť:  PhDr. Oľga Koestelníková, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

  1. Dnes sme prebrali otvorený list Klubu poradenských psychológov, ktorý vypracovala PhDr. Oľga Kostelníková, ktorá do neho po dovolenke zapracuje...
Čítať celý článok...

Záznam z 13. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 10. apríla 2013

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. PhDr. Blažena Ghilányiová krátko informovala o konferencii o krízovej intervencii, ktorá sa konala dňa 5.4.2013 v Bratislave. 2. Do Klubu poradenských psychológov vstúpila Mgr. Hana Bednaříková, ktorá navrhla osloviť s...

Čítať celý článok...

Stránka 2 z 4

Návrat hore