Poradenská psychológia

Vznikol Klub poradenskej psychológie a psychoterapie

Poslanie Klubu poradenskej psychológie a psychoterapie

Slovenská komora psychológov vzala dňa 27.04.2010 na vedomie info prípravného výboru Klubu poradenskej psychológie (PhDr. Zuzana Mardiaková, Mgr. Ľubica Tománková a PhDr. Ivan Valkovič) o tom, že vznikol tento klub a navrhol koncepciu poradenskej psychológie, ako aj úlohy a ciele Klubu poradenskej psychológie na rok 2010 s výhľadom do roku 2020. Klub si predsavzal plniť toto poslanie:

• rozvíjať definíciu a koncepciu...

Čítať celý článok...

Záznam zo 7.stretnutia Klubu poradenských psychológov, 05.10.2011

Záznam
zo 7. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 5. októbra 2011

Účasť: Mgr. Martin Miler, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Dana Žemberyová, PhDr. Daniela Ilenčíková, PhDr. Ľuba Sládeková, PhDr. Mária Krýslová, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Ivan Valkovič

Prebrali sme:

Čítať celý článok...

Stránka 3 z 3

Návrat hore