Poradenská psychológia

Nové kluby

Snem Slovenskej komory psychológov na svojom riadnom zasadnutí 1.12. 2017 v Žiline uznesením zrušil kluby v pôvodnej štruktúre a rozhodol o zriadení klubov:

 

  • klinickej  psychológie
  • poradenskej psychológie
Čítať celý článok...

Pridajte sa k nám - Klub poradenských psychológov

Klub poradenských psychológov - jediný aktívny klub - aktualizuje a rozširuje svoje rady! Pridajte sa k nám a napojte sa na reálnu i virtuálnu sieť psychológov, ktorí chcú vedieť viac o dianí v Slovenskej komore psychológov a prispieť k jej činnosti a dianiu v nej. Tu je záznam z ostatného stretnutia klubu: Záznam z 23. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 6...

Čítať celý článok...

Záznam z 22. stretnutia Klubu poradenských psychológov

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Blažena Ghilányová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali okolnosť, že prezident SKP Martin Miller sa vzdal funkcie, ktorú na zasadnutí P SKP odovzdá dňa 10.7.2015. 2. Klub poradenských psychológov vypracuje návrh na riešenie situácie poradenských psychológov, ktorý

Čítať celý článok...

Záznam z 20. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 14. januára 2015

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Daniela Žemberyová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali Výzvu Rady SKP: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“ (príloha), ktorú napísala najmä PhDr. Oľga Kostelníková a predniesla ju osobne aj na zasadnutí Rady SKP dňa... Čítať celý článok...

Záznam z 19. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 1. októbra 2014

Záznam z 19. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 1. októbra 2014 Účasť: Mgr. Ľubica Tománková a PhDr. Ivan Valkovič (PhDr. Dobšovič sa pre chorobu ospravedlnil) Prebrali sme: 1. Dnes sme okrem iného prebrali prípravu konferencie o psychodiagnostike, ktorá sa bude konať 17. 10. 2014 a Snem SKP 18.10.2014 vo Zvolene. 2. Termín ďalšieho stretnutia sme... Čítať celý článok...

Stránka 1 z 4

Návrat hore