Poradenská psychológia

Pridajte sa k nám - Klub poradenských psychológov

Klub poradenských psychológov - jediný aktívny klub - aktualizuje a rozširuje svoje rady! Pridajte sa k nám a napojte sa na reálnu i virtuálnu sieť psychológov, ktorí chcú vedieť viac o dianí v Slovenskej komore psychológov a prispieť k jej činnosti a dianiu v nej. Tu je záznam z ostatného stretnutia klubu: Záznam z 23. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 6. októbra 2015 Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali výsledky snemu SKP...

Čítať celý článok...

Záznam z 22. stretnutia Klubu poradenských psychológov

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Blažena Ghilányová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali okolnosť, že prezident SKP Martin Miller sa vzdal funkcie, ktorú na zasadnutí P SKP odovzdá dňa 10.7.2015. 2. Klub poradenských psychológov vypracuje návrh na riešenie situácie poradenských psychológov, ktorý predostrieme poslancom NR SR. Riešenie môže a musí pozostávať z odôvodnenia, čiže opisu súčasnej situácie, a návrhu nového zákona o...

Čítať celý článok...

Záznam z 20. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 14. januára 2015

Účasť: Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudo Dobšovič, PhDr. Daniela Žemberyová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali Výzvu Rady SKP: Spolupracujme pri zvýšení statusu profesie „psychológ“ (príloha), ktorú napísala najmä PhDr. Oľga Kostelníková a predniesla ju osobne aj na zasadnutí Rady SKP dňa 27.6.2014. Rada SKP odsúhlasila jej zverejnenie spolu s dotazníkom Dr. Antona Heretika, ml., čo sa stalo skutkom dňa 12. januára... Čítať celý článok...

Záznam z 19. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 1. októbra 2014

Záznam z 19. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 1. októbra 2014 Účasť: Mgr. Ľubica Tománková a PhDr. Ivan Valkovič (PhDr. Dobšovič sa pre chorobu ospravedlnil) Prebrali sme: 1. Dnes sme okrem iného prebrali prípravu konferencie o psychodiagnostike, ktorá sa bude konať 17. 10. 2014 a Snem SKP 18.10.2014 vo Zvolene. 2. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na druhú stredu v januári, teda: 14. januára 2015. Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič

Záznam z 16. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 8. januára 2014

Účasť: PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Dana Žemberyová a PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 3.-1. Z 12. rokovania Rady SKP zo dňa 13. 12. 2013, ktorého sa zúčastnila aj PhDr. Oľga Kostelníková a kde sa prerokovával otvorený list Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP vypracuje spoločnú

Čítať celý článok...

Záznam z 16. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 8. januára 2014

Účasť: PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Dana Žemberyová a PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 3.-1. Z 12. rokovania Rady SKP zo dňa 13. 12. 2013, ktorého sa zúčastnila aj PhDr. Oľga Kostelníková a kde sa prerokovával otvorený list Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP vypracuje spoločnú

Čítať celý článok...

Záznam z 15. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 2. októbra 2013

Účasť: PhDr. Dana Žemberyová, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Katarína Hatráková, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič a PhDr. Oľga Kostelníková (telefonicky v čase 16:00 – 16:16) Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 2.-1. mimoriadneho zasadnutia Rady SKP zo dňa 27.9.2013 k...

Čítať celý článok...

Záznam z 14. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 15. júla 2013

Účasť:  PhDr. Oľga Koestelníková, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Andrea Belicová, PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ivan Valkovič


Prebrali sme:

  1. Dnes sme prebrali otvorený list Klubu poradenských psychológov, ktorý vypracovala PhDr. Oľga Kostelníková, ktorá do neho po dovolenke zapracuje...
Čítať celý článok...

Stránka 1 z 3

Návrat hore