Členovia SKP

Sústavné vzdelávanie - informácie

Dokladovanie ďalšieho vzdelávania

Európske smernice kladú dôraz na zabezpečenie celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ustanovujú povinnosť členských štátov zabezpečiť toto sústavné vzdelávanie.

Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) je celoživotné vzdelávanie povinnosťou zdravotníckeho...

Čítať celý článok...
Návrat hore