Legislatíva

Dokladovanie kurzu "prvej pomoci"

Prvá pomoc

 

Vzhľadom na časté otázky, týkajúce sa dokladovania „ prvej pomoci“,   pripomíname, že  vo
Vyhláške MZ SR 366/2005 §2 ods.5  o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania sa mimo iného uvádza :

 


Pri započítavaní
Čítať celý článok...

Registrácia

Registrácia v Slovenskej komore psychológov je nevyhnutná pre výkon činnosti zdravotníckeho povolania psychológ. Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa, ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských...

Čítať celý článok...

Stanovisko poradného zboru ku kritériám štandardizácie testov

Stanovisko č.1 Poradného zboru SKP ku kritériám na štandardizáciu psychologických testov podľa Vyhlášky MV č.413/2010 Z.z

 

Rada SKP rozhodla, aby Poradný zbor SKP pre psychodiagnostiku navrhol kritéria , podľa ktorých bude SKP posudzovať a garantovať, či je test štandardizovaný. Uvedené kritéria sa budú týkať iba testov používaných pre...

Čítať celý článok...

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia

Vážení kolegovia,

 

obraciam sa opätovne na Vás v súvislosti s predložením návrhu MZ SR na určenie oblasti, ktoré potrebujeme a chceme riešiť v našom odbore.

Dovolujem si Vám predložiť 3 okruhy, ktoré z môjho hľadiska sú aktuálne a perspektívne a na ktorých sa priebežne už aj pracuje, aspoň čiastočne.

1) Štandardizácia a validizácia...

Čítať celý článok...

Povinná mlčanlivosť u psychológov a jej aplikačné problémy

mlčanlivosť

Dôvera je nevyhnutný predpoklad kvalitného vzťahu psychológ -pacient. Citlivé informácie, ktoré si vymieňajú medzi sebou, prekračuje rámec bežných informácii .Najmä z tohto dôvodu je povinnosť mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka základným predpokladom dôverného vzťahu, lebo ináč by sa k týmto informáciám nedostal. Ponúkame Vám niektoré fakty a názory JUDr...

Čítať celý článok...

Stránka 5 z 6

Návrat hore