Výhody členstva

Vážené kolegyne/kolegovia!

Prezídium a Rada Slovenskej komory psychológov sa na Vás obracajú s nasledujúcou výzvou:
Mnohí ešte stále máte zábrany aj výhrady k členstvu v Slovenskej komore psychológov (ďalej SKP), ktoré pramenia z rôznych dôvodov, z čiastočného poznania cieľov SKP, jej snažení a dosiahnutých úspechov v rokovaniach s nadriadenými orgánmi.
Je dobré si uvedomiť, že keď si nepresadíme naše požiadavky u vyšších orgánov sami, nevybaví nám ich nik. A práve váhu v rokovaniach našej strane pridáva mohutnosť členskej základne. Nedá sa neobísť dnes tak frekventovaná otázka „Čo za to?" Radi by sme preto upriamili Vašu pozornosť aj na benefity, ktoré členstvo v Slovenskej komore psychoélógov prináša:- Je to v prvom rade poskytovanie odbornej pomoci pri riešení rôznych problémov a najmä sťažností, ktorých žiaľ neustále pribúda (ročne sú to desiatky a nik z nás si nemôže byť istý, že sa ho to nedotkne)
Podstatné nasleduje: Sťažnosti na členov SKP rieši Komora na svojej pôde. Sťažnosti sú objektivizované a riešené na stavovskej – profesijnej úrovni, odráža sa to vo vyššej ochrane členov. Sťažnosti na iba registrovaného kolegu nie je SKP oprávnená riešiť a (v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov) je povinná ju postúpiť na riešenie príslušnému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo podľa závažnosti inému štátnemu orgánu.

- členovia komory neplatia registračný poplatok, majú ho zahrnutý v členskom poplatku a v súvislosti s ich zložkou v registri dostávajú informácie zdarma

- komora organizuje pre svojich členov kurzy, ktoré vyplývajú zo zákona – kurz neodkladnej pomoci za zvýhodnených finančných (3 násobne nižšie), organizačných a technických podmienok, pripravuje Kurzy BOZP
- zabezpečuje sústavné vzdelávanie pre svojich členov formou seminárov a komorových dní, členovia majú vzdelávacie akcie bezplatné alebo 3 násobne nižšie ako registrovaní

- komora hodnotí sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (členovia komory neplatia za prístupové údaje do elektronického registra)

- členovia komory dostávajú aktuálne informácie o dianí v komore, zmenách zákonov, sústavnom vzdelávaní, prostredníctvom webovej stránky. Len členovia SKP majú prístup ku kompletným informáciám na web stránke SKP.
- členovia SKP sa zúčastňujú sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov, podieľajú sa na pripomienkovaní zákonov, novelizáciách, dávajú podnety (aj na základe skúsenosti členov komory z praxe),

- len členovia komory majú právo kandidovať a byť volení do orgánov SKP (delegát Snemu, Rada , Prezídium, Kontrolná a Disciplinárna komisia. Rok 2015 je volebný rok s mandátom na 4 roky

- len členovia komory majú právo hlasovať na zasadnutiach Snemu o podstatných otázkach a rozhodnutiach týkajúcich sa SKP

Ďalšie výhody:

  • ponuka retailových produktov vo VÚB banke za zvýhodnených podmienok pre úvery, benefity balíkovej hypotéky a iné.
  • extrémne výhodné podmienky na povinné zmluvné a havarijné poistenie motorového vozila pre členov komory a ich rodinných príslušníkov a im blízke osoby. Poisteným môžu byť fyzické osoby zapísané ako členovia komory, ako aj ich deti, manželia/-lky, druhovia/družky, rodičia, osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, osoby, alebo osoby, ktoré psychológ zamestnáva. /Ročná úspora cca 250€)
  • PSYCHOPROF s.r.o. 10 % zľava na testy a 15 % zľava na literatúru vydanú a objednanú u firmy
  • 10% zľava na nákup v internetovom obchode – www.všetkounas.eu a to z celého sortimentu tovaru nachádzajúcom sa na portále predajcu
  • 15% zľava v Hoteli Magnólia Piešťany na balíčky služieb: Kongresový zvýhodnený balík - pre členov SKP pre organizovanie seminárov a workshopov.

Wellness a liečebné pobyty: 1) Relaxačný pobyt „o chvíľu fit", 2) Romantický pobyt „nežné pohladenie" 3) Seniorský pobyt „na veku nezáleží", 4) Pobyt pre dámy „sme kočky" 5) Rodinný pobyt „s tebou ma baví svet", 6) Kúpeľný pobyt „dokonalý zážitok" a iné.
Výhody sa stále rozširujú. Môžu ich však využívať len tí členovia, ktorí spĺňajú všetky podmienky riadneho členstva


Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore