Záznam z 16. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 8. januára 2014

Účasť: PhDr. Blažena Ghilányiová, PhDr. Ľubica Vranková, PhDr. Dana Žemberyová a PhDr. Ivan Valkovič Prebrali sme: 1. Dnes sme prebrali uznesenie č. 3.-1. Z 12. rokovania Rady SKP zo dňa 13. 12. 2013, ktorého sa zúčastnila aj PhDr. Oľga Kostelníková a kde sa prerokovával otvorený list Klubu poradenských psychológov. V zmysle tohto uznesenia R SKP vypracuje spoločnú víziu na základe otvoreného listu a výsledkov dotazníka vytvoreného Mgr. A. Heretikom, ktoré budú spracované po zbere odpovedí (december 2013 – január 2014). Za tvorbu spoločnej vízie sú zodpovední A. Heretik, ml., Štefan Vanko, Ján Záskalan, Martin Miler, Ivan Valkovič, Miroslav havran a Oľga Kostelníková, termín do 21.3.2014, kedy bude najbližšie zasadnutie Rady SKP. 2. Okrem toho sme hovorili o príprave konferencie o psychodiagnostike, ktorá sa bude konať 17. 10. 2014 ako nadväzujúca na Snem SKP 18.10.2014 v Banskej Bystrici, kde budú prizvané všetky firmy SR aČR, ktoré vydávajú psychodiagnostické testy a bude prípravou na medzinárodnú konferenciu. 3. Potom sme sa venovali podmienkam výkonu poradenskej praxe v súkromných podmienkach. 4. Termín ďalšieho stretnutia sme stanovili na prvú stredu v apríli, teda: 2. apríla 2014. Zapísal: PhDr. Ivan Valkovič, overila: PhDr. Blažena Ghillányová

Návrat hore