Vitajte v Klube Klinická psychológia

Milé kolegyne a kolegovia vítame Vás v sekcii Klubu Klinická psychológia!

herakovaKlinická psychológia má nezastupiteľnú úlohu v diagnostike a liečbe pacientov v rozsiahlej zdravotníckej oblasti v ktorej pôsobíme. Vyžaduje nielen všeobecné psychologické poznatky, ale i bohaté informácie o človeku, teoretické a praktické skúsenosti z psychodiagnostických metód a procesu psychologického vyšetrenia. Individuálny prístup k pacientovi a ponorenie sa do jeho osobnosti, individuálnej odlišnosti, dysadaptácie, poruchy či psychogénnych činiteľov nám pomáha k zrelej diagnostickej úvahe a nálezu. Psychologické aspekty pri telesnej chorobe a hospitalizácii tvoria tiež významné percento práce klinických psychológov.

Klinická psychológia je krásna veda, ktorej náplň formuje i zásady práce klinického psychológa, a to zásada vysokej odbornej kvality poskytovaných služieb a samozrejme najdôležitejšia zásada – dobro pacienta! Veríme, že príspevky a náplň Klubu klinickej psychológie budú pre Vás prínosom a obohatením Vašej odbornej praxe.

Miroslava Heráková

Návrat hore