Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012

Záznam z 10. stretnutia Klubu poradenských psychológov dňa 11. júla 2012 Účasť: PhDr. Zuzana Kurucová, PhDr. Mária Chaloupková, PhDr. Ľudmila Skalská, Mgr. Ľubica Tománková, PhDr. Ľudo Dobšovič, korešpondenčne prispela PhDr. Anna Rybáriková Prebrali sme: 1. Oboznámili sme sa s odpoveďou Mgr. Martina Milera - prezidenta SKP na žiadosť Klubu poradenských psychológov o prerokovanie a riešenie z nášho pohľadu zásadných otázok o psychologickej činnosti. 2. Zaoberali sme sa materiálom „Návrh na riešenie právnej úpravy psychologickej činnosti v Slovenskej republike“ – navrhovaná právna úprava. Návrh zákona o psychologickej činnosti v tejto podobe je zastaraný, v prevažnej miere sa venuje len psychologickej činnosti v rezorte školstva a nie je venovaný psychologickej činnosti vo všetkých rezortoch resp. oblastiach psychologickej praxe. Nie sú v ňom zapracované pripomienky z minulosti, ktoré boli predkladané jednotlivými odborníkmi z oblasti psychologickej činnosti. Prítomní členovia klubu sa zhodli na tom, že budú iniciovať a podporovať tvorbu návrhu zákona o psychologickej činnosti, ktorý bude postavený na filozofii spájania všetkých psychológov a vytvorení jednej komory psychológov. V záujme skvalitnenia spolupráce s prezídiom SKP, by sme uvítali, keby sme boli priebežne informovaní o jednotlivých krokoch v tejto oblasti, aby sme sa napr. nezaoberali neaktuálnymi materiálmi a mohli sme aktívne prispievať k pripravovaným návrhom legislatívnych zmien pre všetkých psychológov. 3. Termín ďalšieho stretnutia bude dohodnutý cez diskusnú skupinu dodatočne. Zapísali: Mgr. Ľubica Tománková a PhDr. Ľudmila Skalská

Návrat hore