Orgány SKP

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem – najvyšší orgán komory

Prezident: štatutárny orgán komory: zastupuje v plnom rozsahu Mgr. Eva Klimová

Prezídium - výkonný orgán komory
klimova Mgr. Eva Klimová Prezident SKP
rsz_kurucova_007_pp PhDr. Vlasta Kurucová Viceprezidentka pre ekonomiku
vanko-stefan Mgr. Štefan Vanko Viceprezident
klimova zastupuje Mgr. Eva Klimová Viceprezident pre vzdelávanie


Rada SKP - riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu:

1. PhDr. Vlasta Kurucová

2. Mgr. Vlastimil Kolár

3. PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

4. Mgr. Eva Klimová

5. Doc. Mgr. Anton Heretik, ml., PhD.

6. Mgr. Štefan Vanko

7. PhDr. Oľga Kostelníková

8. Mgr. Ján Záskalan

9. Mgr. Pavel Zámečník

10. Mgr. František Nociar

Kontrolný výbor SKP - kontrolný orgán komory

1. Mgr. Jiří Mlčoch predseda KV SKP

2. Mgr. Rastislav Bílik

3. Mgr. Jana Kyselicová

4. Mgr. Zdenka Matúšková

5. Mgr. Hana Bednaříková

6. Mgr. Ľudmila Pokorná

7. Mgr. Miroslav ZáhumenskýDisciplinárna komisia SKP - etický a disciplinárny orgán komory

1. PhDr. Emília Gajdošová Emília - Predsedníčka DK SKP

2. PhDr. Jaromíra Jánošková

3. PhDr. Hana Ščibranyová

4. PhDr. Iveta Šefarová

5. Mgr. Petra Zemanová

Dokumenty na stiahnutie:
<!-- ArticleToc: position=here -->

Návrat hore