Registrácia

Do Slovenskej komory psychológov je povinný sa registrovať každý, kto vykonáva psychológiu ako zdravotnícke povolanie. Povinnosť zaregistrovať sa vyplýva zo zákona 578/2004 Z. z.

  •     Členstvo v komore nie je povinné. Ročný poplatok činí 130 € ( vrátane ročného poplatku za vedenie registra 15€).
  •     Člen komory neplatí registračné poplatky, tieto sú zahrnuté v členskom príspevku.
  •     K registrácii je potrebné zaslať na SKP vyplnený buď Žiadosť o registráciu, alebo v prípade záujmu o členstvo  i Žiadosť o členstvo v SKP spolu s požadovanými prílohami.
  •     Pri prvej registrácii je poplatok 13,- €, následne je poplatok pre registrovaných psychológov – nečlenov komory 15,- € ročne za vedenie v registri.
  •     Poplatky SKP upravuje aktuálny cenník.

Nezabudnite! V záujme predchádzania nedorozumeniam a aktuálnosti údajov, ste povinní hlásiť každú zmenu údajov, ktoré sú uvedené v registračnom liste a zasielať na komoru potvrdenia o sústavnom vzdelávaní sa.

Dokumenty potrebné k registrácii:


Návrat hore