Kódy a pečiatky psychológov

Opätovne zverejňujeme informáciu o kódoch lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.Pečiatka poskytovateľa - informácie

A) Ak ste v zamestnaneckom pomere v nemocnici pravá (väčšia) strana Vašej pečiatke obsahuje: kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nemocnice
titul a plné meno
klinický psychológ
kód lekára so špecializáciou z klinickej psychológie (s sll = 144).
Ak ste získali certifikovanú pracovnú činnosť z dopravnej psychológie (spp = 580) a Váš zamestnávateľ má v rozhodnutí okrem ambulancie z klinickej psychológie aj dopravnú psychológiu, má možnosť Váš zamestnávateľ podať na príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s spp = 580. Po pridelení kódu poskytovateľa s spp = 580 bude Vaša druhá pečiatka obsahovať:
kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nemocnice
titul a plné meno
klinický psychológ, dopravný psychológ
kód lekára so špecializáciou z klinickej psychológie (s sll = 144).

B) ak by ste neboli v zamestnaneckom pomere v nemocnici (v nemocnici iba pracujete v prenajatých priestoroch)

môžete sami požiadať príslušnú pobočku úradu o pridelenie Vášho kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, potom Vaša druhá pečiatka bude obsahovať na pravej strane v prvom riadku Váš kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s spp = 580
ostatné riadky pečiatky sú identické.

C) ak by ste neboli v zamestnaneckom pomere v nemocnici , ale pracovali na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení môžete sám požiadať príslušnú pobočku úradu o pridelenie Vášho kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s spp = 580, potom Vaša druhá pečiatka bude obsahovať na pravej strane v prvom riadku.

Váš kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s spp = 580
ostatné riadky pečiatky sú identické.

Potrebné doklady pre pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú uvedené na druhej strane prílohy č. 6 Metodického usmernenia úradu č. 1/4/2007
„Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“ Bez vydaného povolenia a ďalších dokladov, nemôže pobočka úradu prideliť kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Návrat hore