Informácia o rokovaní s MZ SR

Vážené kolegyne a kolegovia,

02.04.2020, prebehlo na pôde Ministerstva zdravotníctva SR rokovanie pod vedením štátnej tajomníčky MZ SR JUDr. Ing. Jany Ježíkovej so zástupcami psychologickej odbornej obce (PhDr. Katarína Jandová, PhD., Mgr. Eva Klimová, Mgr. Viktor Svetský) a psychiatrickej odbornej obce (MUDr. Ľubomíra Izáková, MUDr. Mária Králová, CSc.) a Ligy pre duševné zdravie (JUDr. Andrej Vršanský) ku tvorbe programového vyhlásenia vlády.

Rokovali sme o potrebných reformách v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, v oblasti poskytovania psychologických služieb a umožnenia skutočného výkonu povolania psychológ v rôznych rezortoch, ako i o potrebných zmenách v psychiatrickej starostlivosti.

Ďakujeme novému vedeniu Ministerstva zdravotníctva SR za prizvanie ku tvorbe kľúčového dokumentu a o záujem o témy, ktoré v tomto náročnom období ešte viac ukazujú potrebnosť našich profesií. Veríme, že spolu naštartujeme dlhodobo potrebnú zmenu, ktorá sa okrem psychológov a psychiatrov dotýka i iných pomáhajúcich profesií.

Na rokovaní sme diskutovali i o dôležitých aktuálnych témach, na ktoré sa opakovane dopytujete, najmä usmernenie výkonu činnosti psychológov v súvislosti s pandémiou korona vírusu a doriešenie otvorených otázok vo vzťahu ku poskytovaniu ambulantnej starostlivosti. Tieto otázky riešime denne na rôznych úrovniach už 3 týždne, žiaľ bez vyjadrenia MZ SR a ostatných autorít SKP nie je oprávnená vydať špecifické usmernenie.

V diskusii so zdravotnými poisťovňami naše záujmy a potrebu komplexného riešenia mimoriadnej situácie pre súkromných poskytovateľov zdr. starostlivosti podporuje Asociácia súkromných lekárov SR a PhDr. Iveta Šefarová, PhD. Ďakujeme.

Presnejšie informácie zašleme po vyjadrení MZ SR ku pripravenému metod. usmerneniu, s otázkami súvisiacimi s výkonom činnosti počas OČR a pod. sa obracajte na sociálnu poisťovňu.

V prípade iných otázok píšte na mail: skp.kancelaria@gmail.com

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Návrat hore