Štandardné postupy pre rýchle usmernenia klin. manažmentu pacientov s COVID - 19

Kolegom dávame do pozornosti!

Postup pre zdrav. pracovníkov v ambulanciách:

https://standardnepostupy.sk/…/Postup_pre_ZP_v_ambulanciach…

Štandardné postupy pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) - informácia aj pre zdrav. pracovníkov a aj pre pacientov:

https://www.standardnepostupy.sk/zverejnene-standardy-rozd…/

Návrat hore