Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

Upozornenie pre dopravných psychológov

Upozornenie pre dopravných psychológov

Novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorá je v platnosti od 03.12.2019 priniesla nasledovnú zmenu, ktorú zakotvuje § 89 ods. 3 písm. b, ďalej § 90 ods. 5 písm. b, ďalej § 91 ods. 14 písm. b a § 91a ods. 7 písm. b.:

Na dokladoch o psychickej spôsobilosti žiadateľa/vodiča a na dokladoch o odbornom poradenstve, dokladoch o rehabilitačnom programe je potrebné uvádzať namiesto dátumu narodenia rodné číslo. Dátum narodenia osoby sa uvádza iba v prípade ak osoba rodné číslo nemá pridelené.

Súčasne Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu (§ 91 ods. 14 písm. b) musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,

b) meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu, ak rodné číslo nemá pridelené,

c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,

d) dátum začiatku a konca odborného poradenstva,

e) miesto a dátum vyhotovenia,

f) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,

g) evidenčné číslo.

Znenie zákona nájdete na: slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore