WORKSHOP: Keď sa nadšenie zmení na záťaž.

Dávame do pozornosti workshop:

Keď sa nadšenie zmení na záťaž.
Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.

16.11. 2019 v Bratislave

Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. - klinická psychologička a psychoterapeutka a
Mgr. Zuzana Hitková - liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Viac informácií na www.slea.sk

V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh
a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia
a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a
konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.
Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.
Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom
pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym
pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu: 16. 11. 2019 od 09:00 – 17:30

Maximálny počet účastníkov workshopu je 24. V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna z lektoriek a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk.

Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Návrat hore