Informácia o podporovanom bývaní pre osoby s duš. ochorením v Senci

Do pozornosti dávame:


„Ponuka bývania a sociálnej služby, pre všetkých tých, ktorým sa do života priplietlo duševné ochorenie a aj napriek tomu sa chcú svojmu ochoreniu postaviť a žiť svoj život po svojom.

Sme dobrým štartovacím miestom, pre tých, ktorí sú pripravení pokračovať.“

viac informácií poskytne:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 21, 831 04 Bratislava

IČO: 30843251

tel.: + 421 2 45241246

www.dssintegra.sk

https://www.linkedin.com/pulse/podporovan%C3%A9-b%C3%BDvanie-alexandra-martinsk%C3%A1/

Návrat hore