Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV pre rok 2019

Rada Slovenskej komory psychológov oznamuje delegátom Snemu SKP, že SNEM SLOVENSKEJ KOMORY PSYCHOLÓGOV

sa koná 27. septembra 2019 od 11:00 hod. v Bratislave, Hotel Set, Kalinčiakova 29/A

Program:

1. Registrácia delegátov od 10:15 do 11:00

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Správy/ informácie a hlasovanie o predložených návrhoch

5. Voľba prezidenta a orgánov komory

6. Diskusia

7. Záver


Dovoľujeme si požiadať o písomné potvrdenie účasti/neúčasti delegátov Snemu SKP na e- mail: skp.kancelaria@gmail.com, prípadne poštou najneskôr do 16.09.2019.

Účasť riadnych členov komory, ktorí nie sú delegátmi snemu je možná, z kapacitných dôvodov prosíme o nahlásenie účasti na e- mail: skp.kancelaria@gmail.com najneskôr do 22.09.2019.

Posledná úprava Utorok, 20 August 2019 15:18

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore