Regionálne zhromaždenia psychológov

Vážené kolegyne a kolegovia,

v máji - júni 2019 prebehnú regionálne zhromaždenia členov Slovenskej komory psychológov nasledovne:

31.5.2019 v Košiciach, Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1 - zhromaždenie členov SKP Košického a Prešovského samosprávneho kraja, od 11:00 - 16:00

14.6.2019 v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta UMB, Aula Rotunda, Cesta na Amfiteáter 1 - zhromaždenie členov SKP Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja, od 11:00 - 16:00

21.6.2019 v Bratislave, Istropolis - výšková budova, 15. posch., Vajnorská 1 - zhromaždenie členov SKP Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja, od 11:00 - 16:00

Program:

· Správa o činnosti komory a výzvach v nasledujúcom období

· Krátke predstavenie aktivít Slovak Business Agency - možnosti vzdelávania pre psychológov v oblasti podnikania financované z eurofondov

· Diskusia - voľná alebo panelová diskusia na aktuálne témy

· Voľba delegátov pre príslušné regióny

Všetkých členov SKP srdečne pozývame, účasť prosíme potvrdiť mailom na skp.kancelaria@gmail.com

Účasť je možná i pre registrovaných psychológov - nečlenov, avšak bez možnosti hlasovania.

Rada Slovenskej komory psychológov


Návrat hore