Cena ministerky zdravotníctva

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská 08.04.2019 ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov.

„Ako lekárka som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu i telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie čo máme, a to je zdravie. Toto ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí...“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Napriek tomu, že v kategórii "Iný zdravotnícky pracovník" neboli ocenení psychológia, ktorí boli nominovaní Slovenskou komorou psychológov, myslíme si, že ocenenie a úcta patrí nielen nominantom, ale skutočne všetkým psychológom, ktorí v zdravotníctve pracujú a zodpovedne a eticky poskytujú služby klientovi. I keď vo väčšine prípadov nezachraňujeme životy v pravom medicínskom zmysle slova, pracujeme so zdravím psychickým, ktoré je prepojenou nádobou so zdravím fyzickým. Hoci je práca psychológa psychicky značne náročná, často je v porovnaní s inými zdravotníckymi profesiami okolím podceňovaná. Jej prínos nie je vždy hneď badateľný, často ale o to viac pre klienta „citeľný“. Práve preto má práca psychológa zmysel.

Využijúc túto príležitosť, dovolíme si povedať veľké ďakujem všetkým psychológom.

Prezídium Slovenskej komory psychológov


Víťazi v kategóriách:

KATEGÓRIA LEKÁR:

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR - primár Rádiologickej kliniky Fakultná nemocnica Trnava

doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. - prednosta Kliniky chirurgickej onkológie Národný onkologický ústav Bratislava

MUDr. Ondrej Bobík - primár kožného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove

KATEGÓRIA SESTRA:

Renáta Pavlíková - zmenová sestra Oddelenia chirurgie a urológie nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante

Helena Závodská - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch špecialistka v inštrumentovaní na centrálnych operačných sálach

Terézia Lengyelová - diplomovaná sestra UNLP v Košiciach, zakladateľka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach

Kategória INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK:

RNDr. Mária Knapková, PhD. - Skríningové centrum novorodencov, DFNsP v Banskej Bystrici

Dana Kuricová - sanitárka na urgentnom príjme Fakultná nemocnica v Žiline

Emma Janíčková – fyzioterapeutka - špecializovaná rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC

Zdroj: http://www.health.gov.sk/Clanok?ministerka-cena-odovzdavanie

Návrat hore