Oznam o zastupovaní

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si oznámiť, že z dôvodu dovoleniek bude najbližšie zasadnutie prezídia SKP 12.09.2018, kedy prezídium bude schvaľovať žiadosti doručené komore po 15.08.2018.

Z dôvodu mojej neprítomnosti od 20.08. 2018 do 11.09. 2018 v prípade potreby kontaktujte kanceláriu komory alebo Mgr. Pavla Zámečníka, ktorý ma zastupuje v plnom rozsahu.

Mgr. Eva Klimová, prezidentka SKP

Návrat hore