Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

s ľútosťou oznamujeme, že nás po ťažkej a dlhej chorobe vo veku nedožitých 70 rokov opustil náš kolega Mgr. Miroslav Brada.

Vyštudoval katedru psychológia na FFUK v Bratislave, pôsobil ako klinický psychológ v NsP Lučenec, následne ako železničný psychológ na Železničnej poliklinike vo Zvolene, neskôr bol jej riaditeľom.

Po odchode do predčasného dôchodku ďalšie roky pracoval ako psychológ v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a následne ako školský psychológ v ZŠ Za kasárňou v Bratislave. Celý život sa venoval športovej atletike a trénerstvu, trénoval najmä deti a atletickú mládež.

Posledná rozlúčka sa koná v sobotu 21. apríla 2018 o 11:30 v Dome smútku na cintoríne Zlatý Potok vo Zvolene.

Česť jeho pamiatke.

Návrat hore