Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

s ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. februára 2018 nás vo veku 65 rokov navždy opustil kolega PhDr. Anton Markuš, CSc., psychológ HaZZ SR, dlhoročný pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV a vysokoškolský pedagóg Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Posledná rozlúčka sa koná v piatok 16. februára 2018 o 15:30 v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

Návrat hore