Informácia - predstavujeme nové logo SKP

Vážené kolegyne a kolegovia, ako ste mnohí zaregistrovali na dokumentoch, ktoré vám komora zaslala ako i na tejto webstránke, Slovenská komora psychológov prechádza z aktuálne zmenou vizuálu. Dovolíme si vám predstaviť nové logo komory, ktoré schválil Mimoriadny snem SKP v Košiciach 4.11. 2016. Logo symbolizuje našu ambíciu spájať do spolupráce psychológov všetkých odborností a zameraní a súčasne máme ambíciu meniť i vnímanie psychológie na Slovensku ako i komory z „čierno – bieleho videnia“ na „farebné“. Logo postupne budeme zapracovávať do dokumentov a dizajnu manuálu komory. Eva Klimová, prezidentka SKP
Návrat hore