Trendy dopravnej psychológie na Slovensku a v EÚ

Dopravné nehody sú z 90 % spôsobené ľudským zlyhaním a len 10 % má príčinu technického charakteru. Európska únia (ďalej len „EÚ“) má v pláne dlhodobo znižovať počet a následky dopravných nehôd. Na Slovensku je vydaných 3,3 milióna vodičských preukazov. V zmysle zákona č.8/2009 Z. z. absolvuje psychologické vyšetrenia každých 5 rokov cca 400.000 vodičov, držiteľov skupín C,D,E. Vylúčenie psychicky nespôsobilých vodičov z premávky je určite žiaduce, ale požiadavky praxe nie sú v jednej línii s platnou legislatívou. Model PAAS predstavuje jednotný európsky systém vodičského oprávnenia a rozlišuje tri úrovne prevencie. Aby prevencia mala svoju účinnosť je potrebné na jej sledovanie uplatňovať štyri inštitúcie: Entforcement (presadzovanie už prijatej legislatívy), Evaluation (kvalifikovaný výskum), Education (systematické vzdelávanie) a E-checking (presná evidencia a pravidelná kontrola).

Celý článok nájdete tu:

Návrat hore