Nová vízia Rady SKP - spoločne za psychológiu.

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Dostal som za úlohu napísať úvod k novým internetovým stránkam Slovenskej komory psychológov. Priznám sa, nevedel som ako začať. Tak som si s odstupom niekoľkých mesiacov prečítal svojich „niekoľko myšlienok k nastávajúcim voľbám“ a konštatujem, že ostávajú stále v platnosti.

martin_miler_smallNajdôležitejšou prioritou z môjho pohľadu je zjednotenie psychologickej obce na Slovensku. Stále intenzívnejšie vnímam, že sú psychológovia, ktorí majú záujem, aby sa profesia psychológa dostala na novú úroveň. Takú, ktorá by zodpovedala dosahu psychologickej činnosti na našu spoločnosť. Je mi jasné, že takáto transformácia nebude ľahká a ani rýchla, nakoľko veľa vecí je závislých od legislatívy a teda aj od politickej vôle zástupcov v parlamente. To je však pragmatická stránka veci. Druhou a podľa môjho názoru podstatnejšou časťou je, ako sa my psychológovia dokážeme dohodnúť. Či vieme nájsť konsenzus alebo aspoň kompromis v tom, čo je pre psychológiu na Slovensku dôležité a čo jej naopak škodí. Čím konzistentnejšie bude naše vystupovanie voči tým, ktorí môžu ovplyvniť legislatívu, tým výhodnejšia bude naša pozícia pre rokovania.

Verím, že aj nové internetové stránky SKP budú krokom tým správnym smerom. Že zjednodušia našu vzájomnú komunikáciu, administráciu najrozličnejších dokumentov či prehľadnosť vo vzdelávacích akciách.

Prajem nám všetkým a tým myslím všetkých psychológov na Slovensku, aby sme našli v sebe silu prekonať rozdiely a nájsť to čo máme spoločné – psychológiu.

Martin Miler

prezident SKP

Návrat hore